Sentio on yritys, joka tuottaa toimintaterapiapalveluja ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Sentio aloitti toimintansa vuonna 2001. Toiminta on keskittynyt Oulun ja Oulun eteläpuolisten kuntien alueelle. Sentiolla on ollut perustamisesta alkaen sopimus Kelan ja useiden kuntien palveluntuottajana.

Toimitilat sijaitsevat Kempeleessä osoitteessa Varstatie 1. Toimintaterapia voi toteutua toimitiloissa tai asiakkaan luona koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.

Sentiolla on runsaasti välineistöä, joilla voidaan kuntouttaa mm. visuaalista hahmottamista, visuomotorisia taitoja sekä hieno- ja karkeamotorisia taitoja.